15/07/2024 15:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chị khuyên em

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 22/11/2009 06:58

 

Em nghe lời chị, chị khuyên em
Chị nhủ đừng hay giở dậy đêm
Thân gái như mày đương nụ dại
Thế gian lắm kẻ muốn dòm xem
Phải cho ngoan mịn ra nền nếp
Rồi sẽ theo đòi với chỉ kim
Có nết có khôn thời có giá
Phong thu ai bảo bóng giăng thèm
(Tản Đà văn tập, viết tay 1913)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Chị khuyên em