22/09/2021 04:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cầu

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 11/06/2008 12:33

 

Cầu mây đưa nắng qua thung
Cầu gió đón sao sổ lồng bay nhanh
Cầu hương - ong đến động cành
Cầu duyên bắc vụng cho tình trượt chân
3-1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » Cầu