30/03/2023 22:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em yêu mặt trời

Tác giả: Nguyễn Đức Toàn (I)

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/11/2009 05:34

 

Em yêu mặt trời
Cho em ánh lửa
Em yêu vầng trăng
Cho em ngọn gió

Mặt trời đo đỏ
Giữa lúc bình minh
Vầng trăng sáng tỏ
Cho em hoà bình
Bài thơ này đã được phổ nhạc.

Nguồn: Thơ tình, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Toàn (I) » Em yêu mặt trời