27/09/2023 09:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Thái Hồ
詠太湖

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 12/06/2010 05:42

 

Nguyên tác

西湖不比太湖美,
太湖更比西湖寬。
漁舟來去朝陽暖,
桑稻滿田花滿山。

Phiên âm

Tây Hồ bất tỷ Thái Hồ mỹ,
Thái Hồ cánh tỷ Tây Hồ khoan.
Ngư chu lai khứ triêu dương noãn,
Tang đạo mãn điền, hoa mãn san.

Dịch nghĩa

Tây Hồ không sánh được với Thái Hồ đẹp,
Thái Hồ so với Tây Hồ còn rộng hơn nhiều.
Thuyền đánh cá đi lại dưới nắng sớm ấm,
Dâu lúa đầy đồng, hoa đầy núi.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Tây Hồ khôn sánh Thái Hồ đẹp,
Thái Hồ rộng vượt Tây Hồ xa.
Thuyền cá đi về trong nắng sớm,
Ruộng đầy dâu lúa, núi đầy hoa.
Thái Hồ là hồ nước lớn rộng 2425 ki-lô-mét vuông thuộc địa phận hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang của Trung Quốc. Thời Xuân Thu nó là ranh giới hai nước Ngô, Việt. Phong cảnh Thái Hồ tuyệt đẹp. Ngày 17-5-1961, Bác Hồ đi thuyền trên Thái Hồ và làm bài thơ này. Tây Hồ là hồ ở phía Tây sông Tiền Đường, trong thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, diện tích 5,6 ki-lô-mét vuông. Tên gọi ấy được phổ biến từ đời Đường. Cũng có thuyết cho rằng vì nhà thơ Tô Đông Pha đã ví cái đẹp của hồ ấy với vẻ đẹp của nàng Tây Thi nên hồ có tên là Tây Hồ.

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu Quốc học, Hồ Chí Minh – Thơ, toàn tập, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Vịnh Thái Hồ