16/08/2020 01:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tên Cô-dắc, tên thổ phỉ

Tác giả: Bùi Chí Vinh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 23/08/2009 05:07

 

Cũng có thể vì anh ba gai
Và nheo mắt trái được mười lăm phút
Nên em vẫn thường hất mặt, nhún vai
Trước khi nói: Ê, tên Cô-dắc

Tên Cô-dắc từng làm em khóc ngất
Hắn thẩy con sâu vào chiếc ghế em ngồi
Tên Cô-dắc từng làm em cười khúc khích
Hắn nhảy hàng rào Bộ tư lệnh đi chơi

Cũng có thể vì anh đen thui
Nhậu nhẹt đánh nhau nhiều hơn suy nghĩ
Nên em vẫn thường chớp mắt, cong môi
Trước khi nói: Ê, tên thổ phỉ

Tên thổ phỉ từng làm em say lúy túy
Hắn đổ chai Rum lên mái tóc em mà
Tên thổ phỉ từng làm em thành bác sĩ
Hắn rên hừ hừ dù sốt rét sơ sơ
Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ tình, NXB Thanh Niên, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Chí Vinh » Tên Cô-dắc, tên thổ phỉ