29/06/2022 10:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Trịnh nữ lang
贈鄭女郎

Tác giả: Tiết Ốt - 薛馧

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/04/2007 18:54

 

Nguyên tác

豔陽灼灼河洛神,
珠簾繡戶青樓春。
能彈箜篌弄纖指,
愁殺門前少年子。
笑開一面紅粉妝,
東園幾樹桃花死。
朝理曲,暮理曲,
獨坐窗前一片玉。
行也嬌,坐也嬌,
見之令人魂魄銷。
堂前錦褥紅地爐,
綠沈香榼傾屠蘇。
解佩時時歇歌管,
芙蓉帳裏蘭麝滿。
晚起羅衣香不斷,
滅燭每嫌秋夜短。

Phiên âm

Diễm dương chước chước Hà Lạc thần,
Châu liêm tú hộ thanh lâu xuân.
Năng đàn không hầu lộng tiêm chỉ,
Sầu sát môn tiền thiếu niên tử.
Tiếu khai nhất diện hồng phấn trang,
Đông viên kỷ thụ đào hoa tử.
Triêu lý khúc, mộ lý khúc,
Độc toạ song tiền nhất phiến ngọc.
Hành dã kiều, toạ dã kiều,
Kiến chi lệnh nhân hồn hồn tiêu.
Đường tiền cẩm nhục hồng địa lô,
Lục trầm hương khạp khuynh đồ tô.
Giải bội thời thời yết ca quản,
Phù dung trướng lý lan xạ mãn.
Vãn khởi la y hương bất đoạn,
Diệt chúc mỗi hiềm thu dạ đoản.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Sáng tươi đẹp ngỡ Lạc thần
Phòng thêu rèm ngọc lầu xuân hương nồng
Không hầu búng gãy tay thon
Bao chàng tuổi trẻ chết mòn trước sân
Nụ cười rạng rỡ má hồng
Hoa đào tàn úa vì không đẹp bằng
Sáng chiều nhã nhạc trổi lên
Băng thanh ngọc phiến đàn bên song là
Đi ngồi dáng đẹp như hoa
Người người trông thấy nhà nhà hồn tiêu
Trước thềm bếp rượu đệm thêu
Đồ tô mỹ tửu nghiêng đều toả hương
Hết ca cởi bỏ ngọc tương
Phù dung màn trướng mùi dường xạ lan
Hương bay bám áo lụa quàng
Đêm thu ngắn để mộng vàng dài thêm.
Có bản chép tên bài là: Tặng Trịnh thị muội 贈鄭氏妹

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Ốt » Tặng Trịnh nữ lang