06/07/2020 13:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà thương vô có, ra không

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 14:23

 

Nhà thương vô có, ra không,
Chị đi kiếm chồng ra bãi tha ma.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhà thương vô có, ra không