18/09/2021 21:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khép cánh sương

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/09/2017 16:44

 

Từ buổi lầu hoa khép cánh sương
Hồn theo lá úa rụng ven tường
Tôi về ngõ lạnh, trăng lành lạnh
Trời bốn phương mờ cả bốn phương

Đập vỡ con thoi dệt mộng rồi
Hỏi còn gì nữa ở trong tôi?
Mắc lên khung cửi dây oan trái
Gập lại guồng tơ lớp bụi đời
Nguồn: Nguyễn Bính toàn tập (tập 1), NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Khép cánh sương