24/10/2020 18:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vàng em làm giá làm cao

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 03/04/2016 15:10

 

Vàng em làm giá làm cao
Cho thằng khốn ấy bẻ đào bẻ xuân.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Vàng em làm giá làm cao