24/01/2021 11:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bèo lan khắp cánh đồng Cầu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2020 10:13

 

Bèo lan khắp cánh đồng Cầu[1],
Như ai ném cốm đậm mầu xanh xanh.
Gió đưa bèo cuốn vòng quanh,
Bèo ôm chân lúa, lúa xanh che bèo.
Nhờ hôm rét rúm vẳng mèo,
Chân lội xuống nước, rét trèo tận tai.
Tổ bèo không vắng một ai,
Ngại chi sương ướt áo ngoài, vẫn tươi.
Những chiều hanh nứt làn môi,
Hết san lại vỗ gấp đôi mọi ngày.
Tin về bắn rụng máy bay,
Bèo ôm kín ruộng, nở đầy đồng ta.
Đồng Cầu ai có thăm qua,
Túi rong mang nặng lời ca tổ bèo.
Bài ca dao này phản ánh phong trào thi đua chống Mỹ của huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Thạch Cầu, nay thuộc xã Thạch Bàn, huyện Gia Lâm, có tục chém lợn tế thần ngày hội làng 11 tháng 2 lịch âm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bèo lan khắp cánh đồng Cầu