06/08/2020 09:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giai đăng Kiếm hồ Ngọc Sơn tự
偕登劍湖玉山寺

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 22:18

 

Nguyên tác

湖上孤山山上樓,
清風亭午泊雙舟。
花空往蹟春將暮,
劍有余靈氣欲秋。
莫怪鷗疑情未狎,
且同漁落與難休。
偶然提舉山翁至,
急與心謀滿目謀。

Phiên âm

Hồ thượng cô sơn, sơn thượng lâu,
Thanh phong đình ngọ bạc song châu.
Hoa không vãng tích xuân tương mộ,
Kiếm hữu dư linh khí dục thu.
Mạc quái âu nghi tình vị hiệp,
Thả đồng ngư lạc hứng nan hưu.
Ngẫu nhiên đề cử sơn ông chí,
Cấp dữ tâm mưu mãn mục mưu.

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Hồ rồi lên núi, núi lên đài,
Gió thổi, đôi thuyền khách lại chơi.
Hoa luống còn đây, xuân đã muộn,
Gươm tuy thiêng đó khí hầu phai.
Vịt ngờ lòng thế bơi thêm lẹ,
Chài rủ hồn thơ, lội thấy say.
Ông lão trên chùa đâu bỗng gặp,
Cùng nhau cảnh ấy lại tình này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Giai đăng Kiếm hồ Ngọc Sơn tự