26/10/2021 03:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trời xanh

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi sabina_mller vào 13/06/2008 14:41

 

Em ơi! Trời xanh
Như là tuổi nhỏ
Đôi cây giao cành
Bên đường, vui sao!

Giờ đây trưa rồi
Chim đà nghỉ hát
Lá đà nghỉ quạt
Mành hoa bồi hồi

Đời nằm rất êm
Mây thưa buông rèm
Thời gian rất nhẹ
Qua mành tóc em.

Mây hiu hiu bóng
Mi tơ dệt mộng
Em là trời xanh
Nhìn qua cửa động.

Trưa nay trong nhà
Ghế bàn yên ngủ
Riêng hai lòng ta
Nằm trong vũ trụ
Sài Gòn, 1941

Nguồn: Huy Cận, Hạt lại gieo, NXB Văn học, 1984

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Trời xanh