22/01/2022 16:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệp luyến hoa (Quá vũ xuân ba phù áp lục)
蝶戀花(過雨春波浮鴨綠)

Tác giả: Lăng Vân Hàn - 凌雲翰

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2021 14:35

 

Nguyên tác

過雨春波浮鴨綠。
草閣三間,
人住清溪曲。
舊種小桃多似竹。
亂紅遮斷松邊屋。

有客抱琴穿翠麓。
隔水呼舟,
應是憐幽獨。
歷歷武陵如在目。
幾時同借仙源宿。

Phiên âm

Quá vũ xuân ba phù áp lục.
Thảo các tam gian,
Nhân trú thanh khê khúc.
Cựu chủng tiểu đào đa tự trúc.
Loạn hồng già đoạn tùng biên ốc.

Hữu khách bão cầm xuyên thuý lộc.
Cách thuỷ hô chu,
Ứng thị liên u độc.
Lịch lịch Vũ Lăng như tại mục.
Kỷ thời đồng tá tiên nguyên túc.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vịt xanh nổi trong mưa trên sóng.
Gác nhà tranh rộng rãi ba gian,
Người ở cạnh suối xanh gấp khúc.
Trồng tiểu đào như trúc nhiều hàng.
Gốc tùng gãy hồng bay phủ ngang.

Qua núi xanh ôm đàn khách đến.
Đứng gọi đò bờ nước muốn sang,
Thương cho ai một mình ở ẩn.
Cảnh Vũ Lăng trước mắt rõ ràng.
Trú nguồn tiên cùng người kết bạn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lăng Vân Hàn » Điệp luyến hoa (Quá vũ xuân ba phù áp lục)