19/06/2024 09:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ Tần Lương Ngọc thi kỳ 2
賜秦良玉詩其二

Tác giả: Chu Do Kiểm - 朱由檢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2008 04:27

 

Nguyên tác

蜀錦征袍自剪成,
桃花馬上請長纓。
世間多少奇男子,
誰肯沙場萬里行。

Phiên âm

Thục cẩm chinh bào tự tiễn thành,
Đào hoa mã thượng thỉnh trường anh.
Thế gian đa thiếu kỳ nam tử,
Thuỳ khẳng sa trường vạn lý hành.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Gấm Thục tự tay cắt chiến bào
Giải dài buộc mũ ngựa hoa đào
Trên đời biết mấy trang nam tử
Muôn dặm sa trường dấn được bao

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Do Kiểm » Tứ Tần Lương Ngọc thi kỳ 2