16/04/2021 05:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhưng dù sao, chẳng lẽ...

Tác giả: Bùi Minh Quốc

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi letam vào 13/09/2011 23:20

 

Tôi biết lắm
tôi biết lắm
bổng lộc cấp hàm nhà cửa vợ con
dễ chi ai chắp cánh được tâm hồn

Tôi biết lắm
tôi biết lắm
mỗi bước đi muôn dây nhợ bùng nhùng
níu khom xuống
khom xuống
khom xuống
dù đáy lòng ai chẳng muốn thẳng lưng

Tôi biết lắm
tôi biết lắm, nhiều khi
nhiều khi
muốn nhổ toẹt cái mặt lì đểu cáng
nhưng lại đành mím môi cố nén
và nhoẻn thành nụ cười xun xoe

Tôi biết lắm, nhiều khi
nhiều khi…
nhiều khi…

Nhưng chẳng lẽ
dù sao
dù sao
chẳng lẽ
cứ kéo lê như thế suốt đời
cứ thế hoài cứ thế mãi người ơi?
Đà Lạt 28.11.2002

Nguồn: trang cá nhân của tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Minh Quốc » Nhưng dù sao, chẳng lẽ...