21/05/2022 05:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Họp mặt tri âm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2020 16:16

 

Nhân sinh quý thích chí[1],
Lúc thừa nhàn họp mặt khách tri âm;
Nhi cầm, nhi kỳ, nhi tửu, nhi thi,
Vui tứ thú với bốn mùa thong thả.
Cờ giong ruổi quân xa quân mã,
Đàn lựa dần dây vũ dây văn;
Thơ ngâm câu tuyết nguyệt phong vân,
Rượu đánh chén quỳnh tương ngọc dịch.
Thơ rằng:
Nhàn khan kỳ cục phân trù sách,
Tĩnh thính cầm xoang ngụ tính tình;
Thừa hứng ngâm thi vận hoà bình,
Phá sầu hữu tửu dĩ vi binh.[2]
Cuộc ăn chơi cho thoả chí bình sinh,
Dẫu phú quý vinh hoa đành có phận.
Ngẫm thế sự nào hờn nào giận,
Hội phong vân quân tử gặp thì.
Chốn cầm đài vừa dật hứng đòi khi,
Bốn thú ấy mở càng thêm thú;
Điều lịch sự ăn chơi cho đủ,
Quan càng cao đủ thú mới là cao.
Nam nhi đáo thử thị hào[3]!
Bài được sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 133, tháng 9-1928
[1] Chữ Hán: 人生貴適志. Nghĩa: Ở trên đời cốt được thoả chí mình.
[2] Chữ Hán: 閒看棋局分籌策,靜聽琴腔寓性情;乘興吟詩韻和平,破愁有酒以為兵. Nghĩa: Khi nhàn nhìn thế cờ chia sách lược, Lúc yên tĩnh tiếng đàn hát ngụ lòng mình; Thừa hứng ngâm thơ vần hoà nhau, Để phá thành sầu thì lấy rượu làm quân lính.
[3] Chữ Hán: 男兒到此是豪. Nghĩa: Làm trai được như vậy mới sảng khoái.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Họp mặt tri âm