05/08/2021 04:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thường đệ 7
裳棣 7

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 18:16

 

Nguyên tác

妻子好合,
如鼓瑟琴。
兄弟既翕,
和樂且湛。

Phiên âm

Thê tử hảo hợp,
Như cổ sắt cầm.
Huynh đệ ký hấp,
Hoà lạc thả đam.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Vợ con mà yên vui xum hiệp,
Như sắt cầm hoà nhịp gảy vang.
Anh em hoà thuận kính nhường,
Cuộc vui hoà ấy lại càng bền lâu.
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thường đệ 7