28/09/2021 20:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá cô thiên - Biệt tình
鷓鴣天-別情

Tác giả: Nhiếp Thắng Quỳnh - 聶勝瓊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 14:30

 

Nguyên tác

玉慘花愁出鳳城,
蓮花樓下柳青青。
樽前一唱陽關曲,
別箇人人第五程。

尋好夢,
夢難成。
有誰知我此時情。
枕前淚共階前雨,
隔個窗兒滴到明。

Phiên âm

Ngọc thảm hoa sầu xuất phụng thành,
Liên hoa lâu hạ liễu thanh thanh.
Tôn tiền nhất xướng “Dương Quan khúc”,
Biệt cá nhân nhân đệ ngũ trình.

Tầm hảo mộng,
Mộng nan thành.
Hữu thuỳ tri ngã thử thời tình.
Chẩm tiền lệ cộng giai tiền vũ,
Cách cá song nhi chích đáo minh.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Ngọc thảm hoa thê giã phượng thành
Lầu liên hoa dưới liễu xanh xanh
Dương Quan một khúc ca trên tiệc
Tiễn biệt ai ai mấy lộ trình

Tìm mộng đẹp
Mộng không thành
Có ai hay, đòi đoạn tâm tình
Lệ bên gối giọt mưa ngoài chái
Rỏ cách song cho tới sáng banh
Tương truyền bài từ này được viết để gửi Lý Chi Vấn 李之問, khi đó là chồng chưa cưới.
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhiếp Thắng Quỳnh » Giá cô thiên - Biệt tình