25/01/2020 20:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Càng già càng dẻo càng dai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2019 15:44

 

Càng già càng dẻo càng dai,
Càng gãy chân chỏng, càng sai chân giường.
Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Càng già càng dẻo càng dai