19/08/2022 12:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đặt những màn hình đằng kia
Ustawią tam ekrany

Tác giả: Czesław Miłosz

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 02/10/2016 13:04

 

Nguyên tác

Ustawią tam ekrany i nasze Ŝycie
Będzie się ukazywać od początku do końca
Ze wszystkim co zdołaliśmy zapomnieć, jak się zdawało na zawsze
I strojami epoki, które byłyby tylko śmieszne i Ŝałosne
Gdybyśmy nie my je nosili, nie znając innych.
Armaggedon męŜczyzn i kobiet. Na próŜno krzyczeć: ja ich kochałem,
KaŜde wydawało mi się dzieckiem łakomym i spragnionym pieszczot,
Lubiłem plaŜe, pływalnie i kliniki
Bo tam oni kość mojej kości, mięso mego mięsa.
Litowałem się nad nimi i sobą ale to nie obroni.
Skończone jest słowo i myśl, przesunięcie szklanki,
Odwrócenie głowy, palce rozpinające suknię, błazeństwo,
Oszukańczy gest, kontemplacja obłoków,
Zabójstwo dla wygody: tylko to.
I cóŜ z tego, Ŝe odchodzą dzwoniąc dzwoneczkami
U kostek, Ŝe wkraczają tak powoli w ogień
Który zabrał ich i mnie? Gryź, jeŜeli masz, palce
I znów oglądaj co było, od początku do końca.

Bản dịch của Tạ Minh Châu

Hãy đặt những màn hình
và cuộc đời chúng ta ở đằng kia
nó sẽ hiện ra từ đầu tới cuối
tất cả những gì tưởng như đã vĩnh viễn kịp quên đi
trang phục của một thời
những thứ có lẽ thật đáng thương và thật nực cười
nếu như không phải chính chúng ta đã từng mặc nó
bởi có trang phục nào khác đâu
Ngày tận thế, đàn bà, đàn ông
gào lên vô vọng:
Tôi đã từng yêu họ
tôi cứ tưởng mỗi người là một đứa trẻ
tham ăn và khát được vuốt ve
Tôi đã thích bệnh viện, bể bơi, bãi biển
bởi ở đó họ chính là xương thịt của tôi
Tôi đã xót thương tôi và thương xót người đời
nhưng điều đó không thể nào bảo vệ
Hết ý, cạn lời
dịch xê cái cốc
quay đầu đi
những ngón tay đang lần cởi váy
sự ngu hèn, một cử chỉ dối lừa
sự đắm say của những làn mây
chém giết vì tiện nghi:
chỉ có vậy
Người ta rung chuông và quay đi
chẳng có nghĩa gì
những mẩu xương bắt dần vào lửa
ngọn lửa đã lấy đi cả họ và tôi?
Hãy cắn ngón tay nếu bạn vẫn là người
và hãy lại xem những gì đã xảy ra
từ đầu tới cuối
Berkeley, 1964

Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Czesław Miłosz » Đặt những màn hình đằng kia