02/07/2022 23:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Bắc gọi tên

Tác giả: Trương Thiếu Huyền - Nguyễn Văn Trường

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/01/2015 18:20

 

Tặng Du An cùng các bạn

Núi xoè dáng núi sông lượn nhánh
Mây mỏng cánh ban gió dẫn đường
Nhớ em Tây Bắc thư từng cánh
Điệp trùng Tây Bắc, điệp trùng thương

Tây Bắc là lửa đêm xoè hội
Tây Bắc là cơm thơm bàn tay
Tây Bắc là rượu từng giọt mắt
Tây Bắc là xanh của ngàn mây

Núi cao rừng rộng bàn tay vẫy
Đỉnh dốc nào cũng đang đợi ai lên
Ngày ấy ngược sông Đà giờ anh đã khác
Tây Bắc xoè hoa thầm gọi tên
Mường Ẳng, 27-6-2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Thiếu Huyền » Tây Bắc gọi tên