29/01/2023 20:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Cam Cốc cúc tuyền đồ
題甘谷菊泉圖

Tác giả: Trịnh Tiếp - 鄭燮

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 14/10/2018 16:57

 

Nguyên tác

南陽甘谷家家菊,
萬古延年一種花。

Phiên âm

Nam Dương Cam Cốc gia gia cúc,
Vạn cổ diên niên nhất chủng nhất hoa.

Dịch nghĩa

Vùng Cam Cốc huyện Nam Dương nhà nhà đều thấy cúc,
Vạn cổ diên niên chỉ trồng một loài hoa này.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Cam Cốc Nam Dương nhà nhà cúc,
Vạn cổ muôn đời một loại hoa.
Trong núi ở huyện Ly, Nam Dương có suối trong khe Cam Tuyền, nước ở đấy ngọt, hai bên khe mọc nhiều cúc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Tiếp » Đề Cam Cốc cúc tuyền đồ