26/06/2024 04:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường An dạ du
長安夜遊

Tác giả: Viên Bất Ước - 袁不約

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2006 10:27

 

Nguyên tác

鳳城連夜九門通,
帝女皇妃出漢宮。
千乘寶蓮珠箔卷,
萬條銀燭碧紗籠。
歌聲緩過青樓月,
香靄潛來紫陌風。
長樂曉鐘歸騎後,
遺簪墮珥滿街中。

Phiên âm

Phụng thành liên dạ cửu môn thông,
Đế nữ hoàng phi xuất Hán cung.
Thiên thặng bảo liên châu bạc quyển,
Vạn điều ngân chúc bích sa lung[1].
Ca thanh hoãn quá thanh lâu nguyệt,
Hương ái tiềm lai tử mạch phong.
Trường Lạc hiểu chung quy kỵ hậu,
Di trâm đoạ nhĩ mãn nhai trung.

Dịch nghĩa

Thành phượng mấy đêm liền chín cửa mở thông thống,
Các bà chúa và cung phi từ cung Hán ra chơi
Ngìn xe báu, cuốn cao rèm châu
Muôn đuốc bạc, ánh lồng the biếc
Dưới trăng, tiếng hát khoan thai vẳng qua lầu thắm
Theo gió, hương thơm từ những đường tía đưa về
Sau hồi chuông mai, đoàn kỵ đã về cugn Trường Lạc
Trên đường phố đầy những trâm vãi, hoa rơi.

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Thành phượng đêm đêm chín cửa thông
Hoàng phi công chúa bước ra cung
Xe đi ngàn cỗ rèm châu cuốn
Nến thắp muôn cây lụa biếc lồng
Trăng rọi lầu xanh êm tiếng hát
Gió qua dặm tía đẫm hương nồng
Sau hồi chuông sáng về Trường Lạc
Đầy phố trâm rơi, phấn rụng hồng.
[1] Chỉ những vật cũ được trân trọng gìn giữ. Tích xem bài Đề Mộc Lan viện 題木蘭院 của Vương Bá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Bất Ước » Trường An dạ du