25/06/2021 06:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hán uyển hành
漢苑行

Tác giả: Vương Nhai - 王涯

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2014 17:39

 

Nguyên tác

二月春風遍柳條,
九天仙樂奏雲韶。
蓬萊殿後花如錦,
紫閣階前雲未消。

Phiên âm

Nhị nguyệt xuân phong biến liễu điều,
Cửu thiên tiên nhạc tấu “Vân thiều”.
Bồng Lai điện hậu hoa như cẩm,
Tử các giai tiền vân vị tiêu.

Dịch nghĩa

Gió xuân tháng hai thổi khắp các chùm tơ liễu,
Ban nhạc hoàng cung đang tấu bản nhạc tiên “Vân thiều”.
Phía sau điện Bồng Lai, hoa nở đẹp như gấm thêu,
Mây vẫn lờ lững trên gác tía và thềm vàng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió tháng hai xuân vờn tơ liễu
Nhạc hoàng gia đang tấu "Vân thiều"
Hoa điện Bồng như gấm thêu
Thềm vàng gác tía mây nhiều chưa tan
Hán uyển ở đây dùng để chỉ vườn thượng uyển của cung nhà Đường tại Trường An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Nhai » Hán uyển hành