28/05/2022 14:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu thư
偶書

Tác giả: Lưu Xoa - 劉叉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2014 13:19

 

Nguyên tác

日出扶桑一丈高,
人間萬事細如毛。
野夫怒見不平事,
磨損胸中萬古刀。

Phiên âm

Nhật xuất Phù Tang[1] nhất trượng cao,
Nhân gian vạn sự tế như mao.
Dã phu[2] nộ kiến bất bình sự,
Ma tổn hung trung vạn cổ đao.

Dịch nghĩa

Từ hướng đông mặt trời đã lên cao được một thước,
Mọi việc trong thế gian nảy sinh.
Người quê mùa nổi giận khi thấy sự bất bình,
Nhưng đành nén trong lồng ngực thanh đao chính nghĩa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt trời lên hướng đông một thước
Cõi nhân gian mọi thức nảy sinh
Dân quê giận sự bất bình
Nhưng đành nuốt hận, nén thanh đao lòng
[1] Theo truyền thuyết là hướng mặt trời mọc, tức hướng đông.
[2] Tức tác giả khiêm tốn nhận mình. Tác giả sinh ra thời mạt Đường, hoạn quan chuyên quyền, xã hội nhiều cảnh đau lòng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Xoa » Ngẫu thư