02/04/2023 13:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh lan
詠蘭

Tác giả: Nguyễn Án - 阮案

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/09/2022 20:53

 

Nguyên tác

陶令歸來三徑間,
菊籬堪採更栽蘭。
清芬暗遞微風過,
秀色曾沾墜露寒。
世態繁花孤夢醒,
幽懷雅淡半襟閒。
悠悠誰是知音者,
擬托琴顏未認彈。

Phiên âm

Đào lệnh quy lai tam kính gian,
Cúc ly kham thái cánh tài lan.
Thanh phân ám đệ vi phong quá,
Tú sắc tằng triêm truỵ lộ hàn.
Thế thái phồn hoa cô mộng tỉnh,
U hoài nhã đạm bán khâm nhàn.
Du du thuỳ thị tri âm giả,
Nghĩ thác cầm Nhan vị nhận đàn.

Dịch nghĩa

Cụ Đào trở về nơi có ba luống (đã hoang vu),
Cúc bên giậu có thể hái lại đi trồng hoa lan.
Hương trong trẻo ngầm toả khi làn gió nhẹ thổi qua,
Màu đẹp thêm đẫm ướt khi giọt sương lạnh rơi xuống.
Thói đời phồn hoa riêng mình tỉnh mộng,
Nỗi u hoài tao nhã và đạm bạc nửa vạt áo thanh nhàn.
Đường đời vời vợi ai người tri âm đó,
Muốn nâng cây đàn của Nhan tử nhưng chưa chịu gảy.

Bản dịch của Phạm Văn Ánh

Đào Lệnh trở về ba luống hoang
Sao không hái cúc lại trồng lan
Gió đưa ngầm toả hương trong trẻo
Sắc đẹp lại thêm móc lạnh tràn
Cuộc thế phồn hoa cơn mộng tỉnh
U hoài nhã đạm tấm thân nhàn
Bâng khuâng ai kẻ tri âm đó
Muốn học Nhan Uyên dạo phím đàn
Nguồn: Thơ văn Nguyễn Án, NXB Đại học Sư phạm, 2017
Nguồn: Thơ văn Nguyễn Án, NXB Đại học Sư phạm, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Án » Vịnh lan