16/08/2022 05:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người lạ ơi

Tác giả: Trần Ninh Hồ - Trần Hữu Hỷ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/11/2010 04:44

 

Giờ thì em ở đấy
Để mãi nhớ về ta
Ta đành quanh đường khác
Gửi hồn người lạ qua

Người lạ ơi, qua đấy
Có thấy một ngôi nhà
Như bao ngôi nhà khác
Mà chứa cả hồn ta
Nguồn: Trần Ninh Hồ, Lữ thứ với con người, NXB Hội nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ninh Hồ » Người lạ ơi