07/12/2022 23:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Tần Nga - Dụng Thái Bạch vận
憶秦娥-用太白韻

Tác giả: Lý Chi Nghi - 李之儀

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/08/2014 18:27

 

Nguyên tác

清溪咽,
霜風洗出山頭月。
山頭月,
迎得雲歸,
還送雲別。

不知今是何時節,
凌歊望斷音塵絕。
音塵絕,
帆來帆去,
天際雙闕。

Phiên âm

Thanh khê yết,
Sương phong tẩy xuất sơn đầu nguyệt.
Sơn đầu nguyệt,
Nghinh đắc vân quy,
Hoàn tống vân biệt.

Bất tri kim thị hà thì tiết,
Lăng hiêu vọng đoạn âm trần tuyệt.
Âm trần tuyệt,
Phàm lai phàm khứ,
Thiên tế song khuyết.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Róc rách suối
Gió cuốn mây thu trăng đỉnh núi
Trăng đỉnh núi
Đón mây trở về
Tiễn mây đi vội

Thời tiết hôm nay sao đoán nổi
Nhìn khắp chân trời in chẳng tới
Tin chẳng tới
Buồm tận xa xa
Đôi tháp vòi vọi
Bài này hoạ vần bài từ cùng điệu của Lý Bạch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Chi Nghi » Ức Tần Nga - Dụng Thái Bạch vận