28/05/2022 14:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 16:17

 

Trăng lên huyền diệu
chim hót trên mồ
mùa thu - mùa thu
cười nụ trái khô
muà sương trên vai
trên cao phố lẽ mặt trời
cây nghiêng hàng dựng rã rời chim bay
nghe chừng gió cuộn đâu đây
bãi xa tiếng quạ dâng đầy nước sông
ta về người đi buồn không
muà mua hoa trắng cho lòng nhớ em
con tàu than hú ga đêm
cây cao bóng lẻ buồn trên hồ cầm
anh còn bạo động thâm tâm
sương trên vai tượng buồn câm nín chiều
gửi đoá hoa về người yêu
nhớ em đau đớn cho nhiều tầm tay
anh ngồi qua một đêm nay
đêm trên hầm rượu với cây kèn đồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Trăng