16/04/2021 06:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn

Tác giả: H. Man - Phạm Văn Mận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 28/02/2014 21:55

 

(Thân điếu hương hồn bạn thơ Nguyễn Trung Bình)

Tiễn ai qua chặng đường trần
Nợ duyên vướng víu
lần khân buổi về
Bóng cây
ngắc ngứ sông quê
Bóng ai
khuất giữa bộn bề nhân gian
Gió mùa réo gọi phai tan
Cỏ khâu năm tháng lụi tàn nào đây...
Còn tôi đứng lại bên nầy
Ngó mông qua phía cỏ cây chạnh buồn
Tiễn người
giọt giọt mưa tuôn
Trăm năm còn mảnh trăng suông cuối trời
Ừ thôi! đã hết phần đời
Câu thơ riêng rã nối lời:
- vô chung...
Nguồn: H. Man, 35 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » H. Man » Tiễn