19/06/2021 00:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

An Mai quân
安枚君

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2006 03:09

 

Nguyên tác

漂蓬我輩各他鄉,
辛苦天君分外常。
性命幾迴頻死地,
鬚眉三度入齡堂。
驚人事業天陶鑄,
不世風雲帝主張。
賈使前圖盡夷坦,
英雄豪傑也容常。

Phiên âm

Phiêu bồng ngã bối các tha hương,
Tân khổ thiên quân phận ngoại thường.
Tính mạng kỷ hồi tần tử địa,
Tu mi tam độ nhập linh đường.
Kinh nhân sự nghiệp thiên đào chú,
Bất thế phong vân đế[1] chủ trương.
Giả sử tiền đồ tận di thản,
Anh hùng hào kiệt giã dung thường.

Bản dịch của Đào Trinh Nhất

Bơ vơ đất khách bác cùng tôi:
Riêng bác cay chua nếm đủ mùi.
Tính mạng bao phen gần chết hụt.
Mày râu ba lượt bị giam rồi!
Trời toan đại dụng nên rèn chí,
Chúa giúp thành công tất có hồi
Nếu phải đường đời bằng phẳng hết,
Anh hùng hào kiệt có hơn ai.
Bài thơ này trích từ đoạn cuối Ngục trung thư của Phan Bội Châu. Theo lời tác giả, ông làm để an ủi Mai Lão Bạng (1866-1942), một linh mục theo Việt Nam quang phục hội cùng bị bắt vào ngục.

[1] Tức Chúa. Do Mai Lão Bạng là linh mục nên Phan Bội Châu mới có câu này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » An Mai quân