23/03/2023 15:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chim non lễ phép

Tác giả: Trần Hồng Thắng - Trần Văn Mơ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/02/2016 19:11

 

Mấy chú chim non
Véo von học nói
Thấy bác gà tới
Lễ phép hỏi chào
Gà vui gật đầu:
- Tốt! Tốt! Tốt!...
Nguồn: Trần Hồng Thắng, Quà của mẹ (thơ), Hội Văn học nghệ thuật Cần Thơ, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hồng Thắng » Chim non lễ phép