19/09/2021 22:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thông reo

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 13/02/2015 19:19

 

Ngồi nghe vi vút thông reo
Lại nhớ Trúc Lâm Yên Tử
Vua Trần hiện về từ quá khứ
Trong vầng mây trắng Lang Bi Ang...

Trúc Lâm Thiền tông kỳ diệu
Muôn nỗi niềm hội tụ tiếng thông reo.
Đà Lạt 2004

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Thông reo