30/03/2023 22:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ đề trên mộ các chiến sĩ Hồng quân (VIII)

Tác giả: Vítězslav Nezval

Nước: Séc
Đăng bởi hongha83 vào 17/04/2008 07:00

 

Bản dịch của Thuý Toàn

Trước mồ tôi, anh hay chị tiếc thương?
Tôi chết rồi - chẳng còn nghe thấy nữa
Nhưng tôi tin, như người lính trung kiên
Anh hay chị sẽ không quên nghĩa vụ!
(dịch từ bản tiếng Nga)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vítězslav Nezval » Thơ đề trên mộ các chiến sĩ Hồng quân (VIII)