29/05/2023 06:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây các tam độ kỳ Đại Xương Nghiêm minh phủ đồng túc bất đáo
西閣三度期大昌嚴明府同宿不到

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 15:05

 

Nguyên tác

問子能來宿,
今疑索故要。
匣琴虛夜夜,
手板自朝朝。
金吼霜鐘徹,
花催臘炬銷。
早鳧江檻底,
雙影漫飄颻。

Phiên âm

Vấn tử năng lai túc,
Kim nghi sách cố yêu.
Hạp cầm hư dạ dạ,
Thủ bản tự triêu triêu.
Kim hống sương chung triệt,
Hoa thôi lạp cự tiêu.
Tảo cưu giang hạm để,
Song ảnh mạn phiêu diêu.

Dịch nghĩa

Hỏi ông có thể tới ở được không,
Nay nghi ngờ về việc đòi hỏi đó.
Hộp đàn cứ đêm đêm bỏ trống,
Bài thơ chép tay cứ ngày ngày đợi.
Giọng vàng của tiếng chuông lúc còn sương nghe rõ,
Hoa đèn thúc cho cây nến tiêu tan.
Bầy le ban mai chui dưới gầm thuyền,
Hai bóng trông lấp loáng bồng bềnh.

Bản dịch của Phạm Doanh

Hỏi ông liệu tới ở,
Lời mời xưa nay lơ.
Đêm đêm hộp đàn trống,
Sáng sáng bản chép chờ.
Vàng rung chuông sớm rõ,
Hoa dục đuốc nến mờ.
Thuyền sông le sớm lặn,
Hai bóng cứ dập dờ.
(Năm 766)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tây các tam độ kỳ Đại Xương Nghiêm minh phủ đồng túc bất đáo