18/01/2021 02:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông vãn dạ hứng

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 26/04/2013 20:05

 

Phiên âm

Hồng trào tuý khách vựng song tai
Chiến khước hàn phong thích thích lai
Đăng hạ ám kỳ tân sự nghiệp
Chẫm biên đốn vượng cựu tình hoài
Tích thiềm nùng lộ hoàn thành vận
Bạng xế mịnh trùng dục khải hoàn
Bất mị khởi tòng đình thượng lập
Nguyệt trung đào lý mãn viên khai

Bản dịch của Bùi Quảng Thuận

Khách say hai má ửng hồng
Ngăn được gió rét đêm đông ào ào
Dưới đèn sự nghiệp mong cao
Bên gối quên cũ, dạt dào bâng khuâng
Giọt thầm tí tách sương đông
Dế giun inh ỏi muốn bong ra ngoài
Ngủ chẳng được ra ngoài sân
Đầy vườn đào lý trăng ngần mênh mông
Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Đông vãn dạ hứng