18/08/2022 02:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đố anh chi đứng, chi quỳ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2015 17:39

 

Đố anh chi đứng, chi quỳ?
Chi đi, chi chạy, chi thì ở hang?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đố anh chi đứng, chi quỳ