07/08/2020 00:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đau bụng thời uống nước sông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 14:06

 

Đau bụng thời uống nước sông,
Đau mắt lấy nhựa xương rồng mà tra.
Nhức đầu lấy búa mà pha,
Nhược bằng chẳng khỏi thanh la với cồng.
Khảo dị:
Đau bụng thì uống nước sông,
Đau mắt lấy nhựa xương rồng mà bôi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đau bụng thời uống nước sông