09/07/2020 03:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương biệt Vu Giáp, tặng Nam khanh huynh Nhương Tây quả viên tứ thập mẫu
將別巫峽,贈南卿兄瀼西果園四十畝

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2015 22:07

 

Nguyên tác

苔竹素所好,
萍蓬無定居。
遠遊長兒子,
幾地別林廬。
雜蕊紅相對,
他時錦不如。
具舟將出峽,
巡圃念攜鋤。
正月喧鶯未,
茲辰放鷁初。
雪籬梅可折,
風榭柳微舒。
托贈卿家有,
因歌野興疏。
殘生逼江漢,
何處狎樵漁。

Phiên âm

Đài trúc tố sở hảo,
Bình bồng vô định cư.
Viễn du trưởng nhi tử,
Ky địa biệt lâm lư.
Tạp nhị hồng tương đối,
Tha thì cẩm bất như.
Cụ chu tương xuất giáp,
Tuần phố niệm huề sừ.
Chính nguyệt huyên oanh vị,
Tư thần phóng nghịch sơ.
Tuyết ly mai khả chiết,
Phong tạ liễu vi thư.
Thác tặng khanh gia hữu,
Nhân ca dã hứng sơ.
Tàn sinh bức Giang Hán,
Hà xứ hiệp tiều ngư.

Dịch nghĩa

Rêu với trúc phô vẻ tốt đẹp của chúng,
Trong khi bèo với cỏ bồng không ở một chỗ.
Đi xa con cái đã lớn rồi,
Chốn nào rời bỏ căn nhà trong rừng.
Ngay trước mắt đây có nhiều loại nhị hoa đỏ,
Trước kia nào có được như gấm đâu.
Thuyền đã sẵn sàng ra khỏi kẽm,
Đi dạo trong vườn mà nhớ lúc cày cuốc.
Tháng giêng, chưa có tiếng oanh chưa hót,
Lúc này chim bói cá vừa trôi.
Cây mai bên hàng rào có hoa trắng như tuyết có thể bẻ được,
Khóm liễu cạnh nhà gió thổi khẽ đung đưa.
Xin gửi biếu anh cái của nhà sẵn có,
Nhân đó làm bài thơ theo hứng quê mùa chất phác.
Cuộc sống tàn bị co quắp trong vùng Giang Hán,
Có nơi nào để được đùa dỡn với ông câu, chú tiều.

Bản dịch của Phạm Doanh

Rêu trúc phô vẻ đẹp,
Bèo, bồng cứ khơi khơi.
Chốn nào nhà phải bỏ,
Đi xa con lớn rồi.
Lúc trước chẳng như gấm,
Nay lắm nhị hồng tươi.
Vườn dạo, cày thường nhớ,
Thuyền sẵn, giáp sắp rời.
Tháng giêng oanh chưa hót,
Lúc này nghích vừa trôi.
Dậu tuyết, mai bẻ được,
Lầu gió, liễu hé chồi.
Tặng anh, của nhà có,
Hứng quê ca một bài.
Giang Hán, đời tàn lụi,
Nơi nào tiều, ngư vui.
(Năm 768)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tương biệt Vu Giáp, tặng Nam khanh huynh Nhương Tây quả viên tứ thập mẫu