07/08/2020 00:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi chàng đọc sách Kinh thi (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2017 09:12

 

- Hỏi chàng đọc sách Kinh thi,
Đàn bà đi lọng[1] chữ chi rứa chàng?
- Anh đây đọc sách cửu thiên,
Đàn bà đi lọng chữ “yên” rõ ràng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Tác giả dùng lối chiết tự, tách chữ “yên” 安 ra làm hai bộ phận, phần dưới là chữ “nữ” 女 nghĩa là đàn bà, phần trên là bộ “miên” 宀, được hình ảnh hoá thành cái lọng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỏi chàng đọc sách Kinh thi (I)