26/06/2022 21:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ Nam tuyết trung lưu biệt
湖南雪中留別

Tác giả: Nhung Dục - 戎昱

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/08/2014 15:33

 

Nguyên tác

草草還草草,
湖東別離早。
何處愁殺人,
歸鞍雪中道。
出門迷轍跡,
雲水白浩浩。
明日武陵西,
相思鬢堪老。

Phiên âm

Thảo thảo hoàn thảo thảo,
Hồ Đông biệt ly tảo.
Hà xứ sầu sát nhân,
Quy an tuyết trung đạo.
Xuất môn mê triệt tích,
Vân thuỷ bạch hạo hạo.
Minh nhật Vũ Lăng tây,
Tương tư mấn kham lão.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vội vàng rồi lại gấp gáp
Sáng sớm cách biệt Hồ Đông
Yên ngựa đường về đầy tuyết
Xứ nào lòng nát quạnh không
Khỏi nhà vết xe mất dấu
Nước mây trắng xoá mênh mông
Vũ Lăng hướng tây mai mốt
Tương tư cỗi mái tóc bồng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhung Dục » Hồ Nam tuyết trung lưu biệt