09/12/2021 05:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bát nguyệt thập ngũ nhật khán triều ngũ tuyệt kỳ 4
八月十五日看潮五絕其四

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2010 19:02

 

Nguyên tác

吳兒生長狎濤淵,
冒利忘生不自憐。
東海若知明主意,
應教斥鹵變桑田。

Phiên âm

Ngô nhi sinh trưởng hiệp đào uyên,
Mạo lợi vong sinh bất tự liên.
Đông hải nhược tri minh chủ ý,
Ưng giao xích lỗ biến tang điền.

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Con ta sinh trưởng chốn ao đầm
Vì lợi liều đâu biết thương thân
Ví như biển hiểu lòng minh chúa
Nên cho biển mặn hoá dâu tằm
Nguồn: Bách khoa thư văn hoá cổ điển Trung Quốc, NXB Văn hoá thông tin, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Bát nguyệt thập ngũ nhật khán triều ngũ tuyệt kỳ 4