25/03/2023 15:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghĩ Từ Thức đề tiên tử Giáng Hương sở cư tố bình phong kỳ 1
擬徐式題仙子絳香所居素屏風其一

Tác giả: Nguyễn Dữ - 阮與

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2011 19:37

 

Nguyên tác

寶鴨凝寒換宿香,
別栽薪譜理霓裳。
詞成不敢高聲道,
驚起陰來風雨長。

Phiên âm

Bảo áp[1] ngưng hàn hoán túc hương,
Biệt tài tân phổ lý Nghê Thường[2].
Từ thành bất cảm cao thanh đạo,
Kinh khởi âm lai phong vũ trường.

Dịch nghĩa

Đỉnh bảo áp lạnh lẽo phải thay hương cũ
Đặt ra bài hát mới để múa điệu Nghê Thường
Bài hát đặt xong không dám đặt lên cao giọng
Sợ mây mù kéo đến làm ra mưa gió

Bản dịch của Lê Thước

Lạnh ngắt lò trầm đổi khói hương
Đặt thêm bài mới điệu Nghê Thường
Thơ thành không dám ngâm cao giọng
Những sợ quanh nhà nổi gió sương
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
[1] Lư hương, nghĩa đen là "con vịt quý". Thời xưa lư hương thường làm hình con vịt, cho nên lấy hình ấy mà đặt tên.
[2] Tên một khúc ca. Tương truyền vua Minh Hoàng nhà Đường ở Trung Quốc đi chơi cung trăng nghe nhạc, lúc trở về bắt chước đặt ra khúc ấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Dữ » Nghĩ Từ Thức đề tiên tử Giáng Hương sở cư tố bình phong kỳ 1