23/01/2022 23:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuy nhiên

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 13/05/2011 03:11

 

Tuy nhiên con mắt từ bi
Của nàng rất mực vẹn nghì là tu
Tu là Thu vậy ấy Tu
Của Thu Trang vậy ấy Tu Thu Hà
"Thu Hà" thu huệ thu nga
Thu ngà ngọc giậy thu loà xoà gieo
Thu mê sảng tóc bay vèo
Điên vài lúc thử cuồng theo đôi lần
Nguồn: Bùi Giáng, Bài ca quần đảo, NXB Nguyễn Đình Vượng, 1973 (tái bản)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Tuy nhiên