10/08/2022 03:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ du Bối Am động, tuý hậu chấp chúc đề bích
夜遊貝庵峒醉後執燭題壁

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 10/04/2014 07:10

 

Nguyên tác

岸幘攀危磴,
攜壼恣遠遊。
半崖藏寺窄,
一徑入山幽。
嶂岫連平楚,
煙霞宿小樓。
虎溪乍不見,
含笑問緇流。

Phiên âm

Ngạn trách phan nguy đặng,
Huề hồ tứ viễn du.
Bán nhai tàng tự trách,
Nhất kính nhập sơn u.
Chướng tụ liên bình sở,
Yên hà túc tiểu lâu.
Hổ Khê[1] sạ bất kiến,
Hàm tiếu vấn truy lưu[2].

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Bậc đá cao dựng đứng
Ôm bầu mải miết leo
Chùa nấp lưng chừng núi
Hang tối, một đường trèo
Sừng sững xen bằng phẳng
Lầu con, khói ngoằn ngoèo
Hổ Khê bỗng chẳng thấy
Cười mỉm hỏi sông Đen[3]
Hang Bối Am chưa rõ ở đâu.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

[1] Thuộc huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), trước chùa Đông Lâm ở Lư Sơn. Đời Tấn, pháp sư Huệ Viễn ở chùa này, khi tiễn khách không qua được khe này, vì qua khe sẽ có hổ. Một ngày nọ Đào Tiềm cùng trò chuyện với Lục Tu Tĩnh đạo sĩ và sư Huệ Viễn, bất giác qua khe nước, hổ liền gầm lên. Cả ba người cười rồi tạm biệt nhau.
[2] Chỉ thiền sư, do thời xưa các tăng ni thường mặt áo đen. Sách Cao Bá Quát toàn tập chú là sông Truy, không đúng.
[3] Dịch sai nghĩa chữ "truy lưu".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Dạ du Bối Am động, tuý hậu chấp chúc đề bích