07/07/2022 08:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ Chu Khuê tiên sinh thất thập tự thọ nguyên vận
奉和周圭先生七十自壽原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 08/07/2009 21:06

 

Nguyên tác

烹茶釀酒看花開,
多少閒情興易催。
鶴算依期緣海至,
鶯聲遶樹報春回。
賦歸彭澤推高隱,
詩到陳思有別才。
七十年華康且健,
團園慶覩月珠胎。

Phiên âm

Phanh trà nhưỡng tửu khán hoa khai
Ða thiểu nhàn tình hứng dị thôi
Hạc toán y kỳ duyên hải chí[1]
Oanh thanh nhiễu thụ báo xuân hồi
Phú quy Bành Trạch[2] thôi cao ẩn
Thi đáo Trần Tư[3] hữu biệt tài
Thất thập niên hoa khang thả kiện
Ðoàn viên khánh đổ nguyệt chu thai

Dịch nghĩa

Pha trà nấu rượu xem hoa nở
Biết bao chuyện nhàn nhã dễ gây hứng thú
Chim hạc theo kỳ từ biển xa bay đến
Chim oanh hót líu lo trên cây báo trước mùa xuân đã trở về
Lui về ở ẩn nhàn hạ như ông Bành Trạch
Làm thơ có tài như ông Trần Tư
Bảy chục tuổi đời còn mạnh khoẻ
Hội ngộ bên nhau vui mừng thưởng ngắm bóng trăng

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Pha trà nấu rượu ngắm hoa cười
Bao chuyện thư nhàn gợi hứng chơi
Mấy lượt mùa sang chim hạc đến
Cây vang xuân lại giọng oanh mời
Hưu so Bành Trạch mong nhàn ẩn
Thơ sánh Trần Tư có biệt tài
Khoẻ mạnh tuổi đời qua bảy chục
Cùng vui thưởng ngắm ánh trăng soi
Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị - Cuộc đời và tác phẩm, NXB Văn học, 2008 (do Triệu Xuân sưu tầm, biên soạn)
[1] Lấy ý từ "hải hạc thiêm trù" 海鶴添籌 chỉ tuổi thọ càng ngày càng thêm.
[2] Tức Ðào Uyên Minh, nhà thơ điền viên nổi tiếng.
[3] Là Tào Thực 曹植 con của Tào Tháo 曹操 một văn tài nổi tiếng thời Tam Quốc, được phong là Trần Tư Vương 陳思王.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Phụng hoạ Chu Khuê tiên sinh thất thập tự thọ nguyên vận