18/04/2024 18:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam lộ chí Sơn Thuỷ tự ngộ Dao Cù Vũ Hữu Lợi công
南路至山水寺遇瑤衢武有利公

Tác giả: Trần Huy Liễn - 陳輝璉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2020 22:55

 

Nguyên tác

朔風大起覺身寒,
忽遇茅家在路旁。
始入飲茶杯半涸,
即逢武將面相歡。
生居亂世身何免,
勸為鄉民擔不降。
一時別去分南北,
皆祝前程每獲安。

Phiên âm

Sóc phong đại khởi giác thân hàn,
Hốt ngộ mao gia tại lộ bàng.
Thuỷ nhập ẩm trà bôi bán hạc,
Tức phùng Vũ tướng diện tương hoan.
Sinh cư loạn thế thân hà miễn,
Khuyến vị hương dân đảm bất hàng.
Nhất thì biệt khứ phân nam bắc,
Giai chúc tiền trình mỗi hoạch an.

Dịch nghĩa

Gió may vù vù thổi tới thấy ớn lạnh,
Trước mắt bên đường một ngôi nhà cỏ.
Bèn vào, chén trà mới cạn được một nửa,
Thì gặp ông Vũ, mặt giáp mặt đều vui.
Sống trong thời loạn, thân mình không thể trốn tránh,
Khuyên nhau nên vì dân gánh vác chớ lùi.
Lúc sau chia tay kẻ nam người bắc,
Chúc nhau trên đường đều gặp may mắn.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Gió may hun hút rét tha hương,
Chợt thấy nhà tranh ở cạnh đường.
Nghỉ uống chén trà vừa cạn nửa,
Gặp luôn ông Vũ mặt vui mừng.
Sống trong thời loạn thân tuy khổ,
Xin hãy vì dân chớ quy hàng.
Một lúc chia tay đôi ngả bước,
Chúc nhau thượng lộ thảy bình an.
Tác giả làm bài thơ này khi mới đỗ cử nhân khoa Mậu Dần (1878), được chép trong sách Thế lộ thăng trầm vịnh, sách được Nguyễn Trần Thuỷ ở xã Ngọc Nhị, tổng Uy Viễn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình lưu giữ.

Vũ Hữu Lợi 武有利 (1836-1886) người xã Dao Cù, huyện Nam Chân, tỉnh Nam Định, nay là thôn Dao Cù, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, sau đổi tên thành Vũ Ngọc Tuân, đỗ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Ất Hợi (1875) đời Tự Đức, có công chống Pháp trong phong trào Cần Vương, chiêu mộ nghĩa sĩ, liên kết với binh lính chuẩn bị khởi nghĩa chiếm lại Nam Định thì bị bạn học cũ là Án sát Nam Định Vũ Văn Báo chỉ điểm cho quân Pháp bắt và xử tử vào đêm 30 tết Bính Tuất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Huy Liễn » Nam lộ chí Sơn Thuỷ tự ngộ Dao Cù Vũ Hữu Lợi công