23/09/2020 14:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đi lưu trú Bắc Thành

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 23:15

 

Anh đi lưu trú Bắc Thành
Để em khô héo như nhành từ bi
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh đi lưu trú Bắc Thành