01/07/2022 14:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cáo du thiên
告遊篇

Tác giả: Đào Hoằng Cảnh - 陶弘景

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2010 19:14

 

Nguyên tác

性靈昔既肇,
緣業久相因。
即化非冥滅,
在理澹悲欣。
冠劍空衣影,
鑣轡乃仙身。
去此昭軒侶,
結彼瀛臺賓。
儻能踵留轍,
為子道玄津。

Phiên âm

Tính linh tích ký triệu,
Duyên nghiệp cửu tương nhân.
Tức hoá phi minh diệt,
Tại lý đạm bi hân.
Quan kiếm không y ảnh,
Tiêu bí nãi tiên thân.
Khứ thử chiêu hiên lữ,
Kết bỉ Doanh đài tân.
Thảng năng chủng lưu triệt,
Vi tử đạo huyền tân.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Tính linh xưa đã rõ
Duyên nghiệp vốn theo nhau
Ấn hoá đâu sinh tử
Nơi đó ít buồn đau
Mũ kiếm duy còn bóng
Xe kiệu vẫn dài lâu
Tới đó mời bằng hữu
Kết bạn khách Doanh Châu
Cứ noi theo vết cũ
Sẽ tới chốn cầu mong
Nguồn: Đạo sĩ Trung Hoa thời cổ, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Hoằng Cảnh » Cáo du thiên