31/03/2023 19:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thượng
江上

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/08/2005 09:59

 

Nguyên tác

江上日多雨,
蕭蕭荊楚秋。
高風下木葉,
永夜攬貂裘。
勳業頻看鏡,
行藏獨倚樓。
時危思報主,
衰謝不能休。

Phiên âm

Giang thượng nhật đa vũ,
Tiêu tiêu Kinh Sở thu.
Cao phong hạ mộc diệp,
Vĩnh dạ lãm điêu cừu.
Huân nghiệp tần khán cảnh,
Hành tạng độc ỷ lâu.
Thời nguy tứ báo chủ,
Suy tạ bất năng hưu.

Dịch nghĩa

Trên sông ngày nào cũng mưa nhiều,
Mùa thu đất Kinh Sở thật đìu hiu.
Gió lớn làm lá cây rụng rơi,
Ðêm dài lạnh ôm chặt áo lông chồn.
Nhớ đến sự nghiệp, thường soi kiến,
Một mình tựa trên lầu ôn lại chuyện cũ.
Thời buổi nguy biến càng nghĩ đến báo ân vua,
Tuy đã già yếu cũng không ngừng nghĩ đến chuyện nầy.

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Trên sông ngày mưa nhiều,
Thu Kinh Sở điều hiu,
Gió giông cây lá rụng,
Ðêm dài quấn áo điêu.
Sự nghiệp thường soi kiến,
Tựa lầu ôn lãng phiêu.
Thời nguy mong báo chúa
Già yếu vẫn lo ưu.
(Năm 766)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giang thượng